บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด"

บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัวและอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด


78/15 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/15 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด

ได้แก่ 0195559000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แต้น่ำไถ่ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*