บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด"

บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ตัวแทน จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด


55/5 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/5 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

แผนที่บริษัท บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด

ได้แก่ 0195559000093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิริ สวีทโฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*