บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด"

บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ และเป็นที่ปรึกษา ด้านโยธา เครื่องกล และไฟฟ้า ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด


1/2 หมู่ที่ 3 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/2 หมู่ที่ 3 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

แผนที่บริษัท บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด

ได้แก่ 0195559000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิบูลย์สว่างพรหม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*