บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด"

บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัยพร้อมสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด


73/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด

ได้แก่ 0195559000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ วัน เพลส 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*