บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท หรรษา  คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักอาศัย กิจการเกี่ยวกับโรงแรมทั้งรายวัน รายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด


327 หมู่ที่ 8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

327 หมู่ที่ 8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

แผนที่บริษัท บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0195559000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หรรษา คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*