บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด"

บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและนำเข้า ขายส่งและขายปลีก อุปกรณ์จัดเก็บลำเลียงสินค้า พัดลมประตูอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด


58 หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

58 หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170

แผนที่บริษัท บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด

ได้แก่ 0195559000166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แบล็ค คิมเบอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*