บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด"

บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย บุคคล และสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด


23/4 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/4 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

แผนที่บริษัท บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด

ได้แก่ 0195559000174
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สระบุรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*