บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด"

บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริการทำความสะอาดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด


12 หมู่ที่ 14 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 หมู่ที่ 14 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด

ได้แก่ 0195559000182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีทันดร บริการ (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*