บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด"

บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด


25-26 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด ตั้งอยู่ที่

25-26 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

แผนที่บริษัท บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด

ได้แก่ 0195559000204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศาลา บี แอนด์ บี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*