บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


39/18-19 หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/18-19 หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0195559000255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เบส เฟรนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*