บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด"

บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุก่อสร้างทุกชนิด หินปูน หินแคลไซต์ หินอ่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด


104/1 หมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/1 หมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

แผนที่บริษัท บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด

ได้แก่ 0195559000271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นริศรา ไลม์สโตน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*