บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด"

บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด


70 หมู่ที่ 3 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

70 หมู่ที่ 3 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด

ได้แก่ 0195559000280
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*