บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้งงานสแตนเลสทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด


18/66 หมู่ที่ 11 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/66 หมู่ที่ 11 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0195559000298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*