บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด"

บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก รถจักรยาน พร้อมอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถจักรยานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด


35/2 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/2 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด

ได้แก่ 0195559000301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงอรุณจักรยาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*