ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางบัญชี และกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์


32/5 หมู่ที่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์ ตั้งอยู่ที่

32/5 หมู่ที่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์

ได้แก่ 0203558000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ ลอว์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*