ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรโรงงาน และงานระบบซ่อมสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น


157/135 หมู่ที่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

157/135 หมู่ที่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0203558000216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี อีควิปเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*