ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการตกแต่งเล็บ และเสริมความงามอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา


144/155 หมู่บ้านบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา ตั้งอยู่ที่

144/155 หมู่บ้านบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา

ได้แก่ 0203558000275
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เนลพัทยา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*