ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์


119/1 หมู่ที่ 9 ถนนหาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์ ตั้งอยู่ที่

119/1 หมู่ที่ 9 ถนนหาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์

ได้แก่ 0203558000313
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรม ชาร์มมิ่งอินน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*