ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย


6/9 หมู่ที่ 4 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

6/9 หมู่ที่ 4 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0203558000356
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยภัทระ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*