ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ากระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโทรสาร กระดาษทุกประเภทและวัสดุใช้สิ้นเปลือง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่


103/105 หมู่ที่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่ ตั้งอยู่ที่

103/105 หมู่ที่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่

ได้แก่ 0203558000372
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีก้า ดีลิเวอร์รี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*