ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล


26/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล ตั้งอยู่ที่

26/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล

ได้แก่ 0203558000445
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโนเทคนิคอล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*