ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจัดส่งเสบียงทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆ แก่เรือเดินทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น


59/37 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น ตั้งอยู่ที่

59/37 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น

ได้แก่ 0203558000453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน โปรวิชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*