ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์


41/16 หมู่ที่ 7 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

41/16 หมู่ที่ 7 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์

ได้แก่ 0203558000470
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีเซฟตี้ โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*