ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา  ทรานสปอร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้า รับพนักงาน รถบัสขนส่งโดยสารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท


909/4 หมู่ที่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท ตั้งอยู่ที่

909/4 หมู่ที่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท

ได้แก่ 0203558000534
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*