ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมด้านการพบายาล/ผดุงครรภ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป


105/11 หมู่ที่ 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

105/11 หมู่ที่ 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป

ได้แก่ 0203558000569
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล แคร์ กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*