ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา อะไหล่ และวัสดุที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)


166/56 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี) ตั้งอยู่ที่

166/56 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี)

ได้แก่ 0203558000585
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี มอเตอร์ (ชลบุรี):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*