ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการหุ้มเบาะรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์


373/30 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์ ตั้งอยู่ที่

373/30 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์

ได้แก่ 0203558000615
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*