ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประมูลงานระบบไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม งานประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส


29/1 หมู่ที่ 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส ตั้งอยู่ที่

29/1 หมู่ที่ 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส

ได้แก่ 0203559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างปุ่น เซอวิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*