ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เเกี่ยวกับเสริมความงาม บริการเสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค


160/239 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค ตั้งอยู่ที่

160/239 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค

ได้แก่ 0203559000198
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี บอดี้เพอร์เฟค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*