ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา


10/1 ตรอก9 (ซอย 4 ถนนบางแสนสาย 2) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา ตั้งอยู่ที่

10/1 ตรอก9 (ซอย 4 ถนนบางแสนสาย 2) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา

ได้แก่ 0203559000252
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*