ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต


92/37 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

92/37 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0203559000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิตยา ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*