ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ


71/61 หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ ตั้งอยู่ที่

71/61 หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ

ได้แก่ 0203559000287
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องบุญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*