ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ขายส่ง เครื่องอุปโภค บริโภค อะไหล่เครื่องยนต์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้บนเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย


427/6 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

427/6 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย

ได้แก่ 0203559000317
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาภัทร ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*