ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความเย็นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์


80/859 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์ ตั้งอยู่ที่

80/859 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์

ได้แก่ 0203559000325
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตางค์พานทอง ซุปเปอร์ เซอร์วิส คลีนแอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*