บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด"

บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อ จำหน่าย ประมูล สินค้าประเภท เศษเหล็ก ขวด กระดาษ พลาสติก และวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด


210 หมู่ที่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

210 หมู่ที่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท พานทอง เมทัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด

ได้แก่ 0205558000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พานทอง เมทัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*