บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด"

บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด


165/13 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/13 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด

ได้แก่ 0205558000099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*