บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด"

บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการตัดเย็บ ปักเสื้อ ตัดเสื้อกีฬา และเสื้อผ้าอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด


15/35 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/35 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด

ได้แก่ 0205558000145
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป้าหอม ซ่อมด้าย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*