บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด


159/1 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

159/1 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205558000242
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัทยา-เซอร์วิส-เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*