บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด"

บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด


114/41 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/41 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0205558000315
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสวีพี ซัพพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*