บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 270,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กทุบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด


789 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

789 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

แผนที่บริษัท บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205558000463
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*