บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด"

บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่พักของกรรมการและสวัสดิการของพนักงานบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด


183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด ตั้งอยู่ที่

183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ไลออน ฟิช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด

ได้แก่ 0205558000498
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลออน ฟิช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*