บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด"

บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการห้องเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด


318 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด ตั้งอยู่ที่

318 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด

ได้แก่ 0205558000536
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮ้าส์ ดี.เค. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*