บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด"

บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด


107/21 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

107/21 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0205558000552
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน เทค โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*