บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด"

บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ขาย เช่า บ้าน คอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด


328/3 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

328/3 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด

ได้แก่ 0205558000617
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นัมเบอร์วันโฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*