บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด"

บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด


127/6 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/6 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

ได้แก่ 0205558000641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลอีดี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*