บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้าสินค้าประเภทอะไหล่เครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร รวมถึงอะไหล่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด


50/11 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/11 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0205558000684
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิวเอส อิเล็คทริค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*