บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด"

บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแบบ และยูนืฟอร์มต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด


63/29 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/29 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0205558000790
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*