บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก เช่า ให้เช่า บำรุงรักษาและซ่อมแซม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของยานพาหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด


700/845 หมู่ที่ 5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

700/845 หมู่ที่ 5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205558000811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*