บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด"

บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภทซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด


31/278 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/278 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด

ได้แก่ 0205558000820
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาควา ฮอลิเดย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*