บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด"

บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ผจญเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด


239/48 หมู่ที่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

239/48 หมู่ที่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0205558000871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*